Naše posestvo je staro, mi pa smo mladi. Iz roda v rod smo dedovali delavnost, gostoljubnost in vrednote, ki so temelj naše radodarnosti. Z ljubeznijo in spoštovanjem jemljemo, kar smo dobili. Spreminjamo se, da bi ohranjali in radi dajemo naprej. Vemo, da je dobro deliti dobro. Z vami delimo Radosti Prekmurja

Počitniška Domačija

Privoščite si udobne in sproščene počitnice na vasi. Dva apartmaja vas bosta čakala, da se vrnete s potepanj s kolesi po čarobni pokrajini, s plavanja v bližnjih toplicah, raziskovanj kulturnih in naravnih znamenitosti ali nemara kar s kmečkih opravil. Užitki Prekmurja so različni.

Dober dan na vasi!

Posestvo Lipič-Passero
Tešanovci 24, Slovenija

+386 (0)51 357 170
info@passero.si

Domačija passero

Mala trgovina

Pa tako veliko dobrot! Več vrst vina in žganja, naravni sokovi, prekmurska šunka in druge suhe mesnine, paštete in namazi, bučno olje, začimbe, marmelade, med . domače in zdravo. Obložite svojo mizo z dobrotami Passero ali pa jih zložite v darilni zabojček in jih delite s prijatelji.

Vabljeni na pokušino!

Posestvo Lipič-Passero
Tešanovci 24, Slovenija

+386 (0)51 357 170
info@passero.si

 

Trgovina

Vinotoč Passero

Priznani gurmanski kotiček za razvajanje po domače. Poskusite izvirne retaše, zlevanko in posolanko, domač kruh, mesnine in namaze, naša nagrajena vina in prekmursko gibanico. Razglejte se po dobri jedači in pijači. Z razgledom na ravnico. Odprti smo ob vikendih ali po dogovoru.

Dobrodošli za mizo!

Posestvo Lipič-Passero
Suhi vrh 90, Slovenija

+386 (0)41 531 577
info@passero.si

Vinotoč

 

Podeželska čokoladnica bogati domačijo Passero z novo zgodbo. Zapisana je v čokoladnih tablicah in pralinejih. Kakovostno čokolado, skrbno pridelane domače sestavine in domišljijo meša- mo s strastjo. Iz včerajšnjih izkušenj in današnjega navdi- ha ustvarjamo nova doživetja.

Posladkajte se!

Posestvo Lipič-Passero
Tešanovci 24, Slovenija

+386 (0)51 357 170
info@passero.si

Vinotoč
trgovina Passero

VKLJUČENOST V UKREPE PRP

NAZIV

Investicija v energetsko sanacijo ogrevanja proizvodnje na kmetiji

PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

UPRAVIČENCI

Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje.

PODPORA

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči. Upravičeni stroški naložbe so od 30% do največ 50%.

OPIS

V okviru investicije smo popolnoma prenovili kotlovnico za ogrevanje vseh objektov na lokaciji domačije v Tešanovcih 24. Do sedaj smo ogrevali prostore v stari dotrajani kotlovnici, ki je imela energent kurilno olje. Kapaciteta stare peči je bila glede na nove površine občutno premajhna. Z izgradnjo nove kotlovnice smo zamenjali vse elemente kotlovnice ter energent. Osnovni energent kotlovnice je toplotna črpalka z močjo 52,6 kW. Toplotna črpalka deluje po sistemu voda/voda. Za potrebo toplotne črpalke sta se izvrtali dve vrtini globine 15m. V okviru kotlovnice se je postavil tudi nov zalogovnik s kapaciteto 500L. Sistem ogrevanja je zgrajen na osnovi 4 krogov.

CILJ

S predvideno investicijo pričakujemo, da se bodo na kmetiji zmanjšali stroški ogrevanja. Na eni strani zaradi zamenjave energenta na drugi strani pa zaradi izboljšanja celotnega sistema ogrevanja: velikost kotlovnice, ki je prilagojena ogrevalni površini, večji zalogovnik, nova avtomatika?

 

NAZIV

Ureditev skladišča in degustacijskih prostorov

PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

UPRAVIČENCI

Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje.

PODPORA

Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči. Upravičeni stroški naložbe so od 30% do največ 50%.

OPIS

Projektna dokumentacija obravnava spremembo namembnosti in rekonstrukcijo dela obstoječih objektov znotraj kompleksa turistične kmetije v Tešanovcih 24 v občini MoravskeToplice. Obravnavani kompleks je že v celoti namenjen gospodarski rabi. Znotraj obstoječih objektov so urejeni prostori za proizvodnjo in prodajo ter turistične sobe. Urejene so tudi že sanitarije za obiskovalce.
S predmetno dokumentacijo je predvidena sprememba namembnosti dveh obstoječih objektov znotraj kompleksa. Predvidena je izvedba dodatne etaže znotraj gabarita obstoječega skladiščnega objekta, v kateri se uredijo dodatni skladiščni prostori, kjer se skladišči kartonska, PVC in steklena embalaža ter ureditev prodajno promocijsko degustacijskega prostora znotraj obstoječe garaže in nadstrešnice.

CILJ

S predvideno investicijo bo kmetija Passero:

- izboljšala delovne postopke pri predelavi
- omogočila ustrezno in lažje skladiščenje
- izboljšala produktivnost dela
- zagotovila potrebno kakovost proizvodov
- zmanjšala manipulativne stroške zaradi pridobitve ustreznih skladiščnih prostorov
- povečala obiskanost kmetije v Tešanovcih, predvsem s strani organiziranih skupin (izletniki)
- povečala prodajo degustacij
- povečala prodajo svojih izdelkov v svoji trgovini
- povečala prepoznavnost kmetije
- z izvajanjem degustacij in predstavitev bo pripomogla k boljši ozaveščenosti porabnikov o kvalitetni zdravi hrani in kulturi pitja vina
- izobraževala o njihovi kulturni identiteti in prekmurski kulinarični tradiciji
- prispevala k večji pestrosti turistične ponudbe tega območja

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si